Atliekų ženklinimo sistema

VIENINGA RŪŠIAVIMO ŽENKLINIMO SISTEMA

„Darom“ pradėjo partnerystę su Lietuvoje įsikūrusiu Šiaurės ministrų tarybos biuru, kuris inicijuoja piktogramų sistemos įdiegimą Lietuvoje. Kartu mes siekiame tapti bendros Šiaurės šalių rūšiavimo platformos dalimi, skatinti žiedinę ekonomiką ir bendradarbiavimą tarp plačiosios visuomenės, gamintojų bei verslo.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kas yra piktogramų sistema?

Danijos nacionalinė atliekų piktogramų sistema buvo sukurta 2016 m. Šiuo metu ji naudojama daugumoje Danijos savivaldybių, taip pat Švedijoje, o artimiausiu metu turėtų pradėti veikti Suomijoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Šia sistema gali naudotis ne tik atliekų tvarkytojai, bet ir gamintojai ar importuotojai, siekdami, kad jų gaminiai ar pakuotės, virtę atliekomis būtų tinkamai išrūšiuoti.

Kaip gimė šios sistemos idėja?

Danija siekė:

 • palengvinti komunikaciją apie atliekas Šiaurės šalyse
 • sukurti sistemą, kuri būtų laisvai prieinama visiems susijusiems atliekų sistemos žaidėjams
 • Padidinti atliekų rūšiavimą prisidedant prie žiedinės ekonomikos
 • Paskatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą
 • plėtoti perdirbamo procesus šalyje
Kokie yra pagrindiniai piktogramų sistemos principai?

Sistemos esminis principas – ženklinimas naudojamas ne tik ant konteinerių, bet ir ant pakuočių. Simbolis ant pakuotės dizaino užtikrina vizualų ryšį tarp tuščios pakuotės ir atliekų konteinerio. Vartotojui nebekyla papildomų klausimų, kaip teisingai išrūšiuoti atliekas.

 • Sistema yra lengvai suprantama ir valdoma.
 • Sistemos naudojimas yra savanoriškas ir nemokamas.
 • Sistema sukurta, kad būtų lanksti, tačiau vienoda. Tai reiškia, kad atsižvelgiama į didelius Danijos perdirbimo stočių skirtumus.
 • Sistema sukurta remiantis plačiu visuomenės įtraukimu ir remiantis ankstesnių, savivaldybėse naudotų piktogramų, geriausia patirtimi.
Kas yra „Lego“ koncepcija?

Sistemoje taikoma vadinamoji „Lego“ koncepcija, kai skirtingas piktogramas galima suporuoti kartu apibūdinant konkrečią atliekų dalį. „Lego“ koncepcija užtikrina sistemos lankstumą, atsižvelgiant į skirtingus vietinius variantus, pavyzdžiui, galimybę šalinti skirtingas atliekų kategorijas viename konteineryje, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės atvejį.

Kokia yra piktogramų sistemos nauda?
 • Komunikacijos nauda: tai, kad skirtingose ​​savivaldybėse naudojami tie patys pavadinimai, simboliai ir spalvos, supaprastina komunikaciją su atliekų pramonėje.
 • Efektyvus išteklių naudojimas: kiekviena savivaldybė neturi „išrasti dviračio“, kurti atskiros sistemos.
 • Palengvina teisingą rūšiavimą;
 • Aiškumas sukuria pasitikėjimą; kai naudojama ta pati ženklų sistema vartotojams aiškiau, ko iš jų tikimasi. Tai padidina pasitikėjimą atliekų tvarkytojais, kad rūšiuojant atliekos iš tikrųjų pakartotinai naudojamos ar perdirbamos.
Kokie yra pagrindiniai iššūkiai su kuriais susiduria šalys, diegdamos šią sistemą?
 • daugelis apklaustų savivaldybių matė bendros ženklų sistemos naudą iš ilgalaikės perspektyvos, tačiau mano, kad iššūkiai yra dideli trumpuoju laikotarpiu. Norėdami, kad bendros ženklų sistemos pranašumai būtų visiškai išnaudoti, turėjo būti ir pakankamas įsitraukimas, t.y. pakankamai savivaldybių ir kitų organizacijų, naudojančių šią sistemą.
 • kuriant bendrą ženklų sistemą, yra daugybė interesų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Jau investavusiems išteklius į savo ženklų sistemos kūrimą gali būti sunku iš naujo ją perorganizuoti.
 • Danijoje apklausų metu reikalauta, kad sistema būtų plėtojama remiantis „moksliniais pagrindais“. Svarbu, įrodyti, kad ženklų sistema užtikrina aukštą rūšiavimo laipsnį bei tai, kad faktinis pakartotinis naudojimas ir perdirbimas yra didelis.
 • Ženklų sistemų keitimo išlaidos; išlaidos gali būti kliūtis operatoriams pradėti naudoti ženklų sistemą.
Kokie yra projekto etapai?

Pirmame projekto etape numatytas piktogramų sistemos pristatymas atliekų tvarkytojams, gamintojams bei plačiajai visuomenei. 2021 m. numatyta:

 • 2 Seminarai-dirbtuvės su ekspertų komisija
 • Ekspertų ir visuomenės apklausos
 • Piktogramų vizualinio stiliaus pasiūlymai
 • Seminarai ir projekto pristatymai savivaldybių atstovams
Svetainėje naudojami slapukai, kurie užtikrina patogų naudojimąsi tinklalapiu.