Narsioji širdis

Projekto idėja

Ukrainos įvykiai parodė, kad visuomenė yra visiškai nepasirengusi karo veiksmams ir stokoja pirmosios pagalbos įgūdžių. Siekiama visuomenę skatinti išmokyti teikti pirmąją pagalbą bei pasirengti nenumatytoms situacijoms.

Projekto organizatorius

VšĮ „MesDarom"

Projekto partneris

Raudonasis Kryžius

Projekto misija

Ugdyti pilietišką visuomenę, sugebančią susitelkti ir būti pasirengusiai net ir pačiomis ekstremaliausiomis situacijomis.

Projektas skirtas (asmenų ratas)

Ši pilietinė iniciatyva yra pirmiausiai skirta Lietuvos moterims, kaip atsakas į Šaulių sąjungos skatinamą vyrų iniciatyvą atlikti karinį pasirengimą, tačiau vyrai yra taip pat kviečiami prisijungti ir aktyviai dalyvauti.

Kodėl projekto idėja yra svarbi?

Šis projektas paremtas aktyviu NVO, valstybinių institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimu, kurio didžiausią naudą pajus visuomenė. Aktyvinti ir pasirengti visuomenę pirmosios pagalbos įgūdžių įsisavinimui yra šio projekto uždavinys.

Kokia projekto nauda?

Aktyvus nevyriausybinio, vyriausybinio ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas gali duoti didžiausius rezultatus siekiant pilietiškai svarbių tikslų bei ugdant išprususią, socialiai atsakingą ir tvarią visuomenę. Tik aktyvus visų šių subjektų bendradarbiavimas sukurs tinkamą aplinką projekto tikslams pasiekti ir visapusišką naudą kiekvienam, prisidėjusiam prie projekto sėkmingo įgyvendinimo. Taip pat, partnerystė atsiradusi įgyvendinant šį projektą gali būti perkelta į kitus projektus.