DAROM! Šiais metais mums tik 8-eri, o mes jau turime Tarptautinį pripažinimą!

Sukurta: .

 

DAROM akcija - vienas didžiausių renginių Lietuvoje, kuris atkreipia dėmesį ne tik į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet ir skatina savanorystės bei pilietiškumo jausmą. Tai pirmasis tokio masto masinis renginys po Nepriklausomybės atkūrimo. Organizacija bei judėjimas šiandieną apima 200 000 savanorių (dalyvių) tinklą visoje Lietuvoje; per 7 - erius Darom veiklos metus, į jos veiklą įsitraukė daugiau kaip 851 000 Lietuvos gyventojų. O atsinaujinęs Lietuvos DAROM organizacinis tinklas skaičiuoja per 1000 savanorių iš visos Lietuvos.


DAROM arba Let's do it World – tarptautinė aplinkosaugos organizacija, kuri vienija daugiau nei 100 pasaulio valstybių. Lietuva yra ta šalis, kurios organizacija Darom yra sukaupusi didžiausią patirtį suburiant šeimas ir bendruomenes bei organizuojanti kasmetines masines aplinkos tvarkymo talkas. Pasaulinė Darom organizacija skleisdama patirtį kitose pasaulio šalyse, nuolat kviečia Lietuvos atstovus pasidalinti uždegančia patirtimi.


Pamažu Darom savanoriais kasmetinėje talkoje tapo ne tik gyventojai, šeimos, bendruomenės, bet ir valstybinės institucijos, verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigos, politikai, žiniasklaidos priemonės. Džiugu, kad prie Darom organizacijos jungiasi atskirų sričių Lietuvos ir užsienio ekspertai.


Ekspertų mintys


Lina Budrienė - tvarios veiklos ir atliekų tvarkymo ekspertė, lektorė, veikianti ne tik Lietuvoje bet ir kitose Europos šalyse, Baltarusijoje, Azarbaidžane, bei Kazachstane. „Prie DAROM prisijungiau tikėdama, kad tai ta jėga kuri gali išjudinti visuomenę, ypač aktyvų jaunimą, ir neklydau. Organizacija jau yra subrandinusi nemažą patirtį bendradarbiaujant su valstybiniu sektoriumi, tarptautiniu mastu yra gerai matoma ir rodoma siektinu pavyzdžiu kitoms šalims. Mielai dalinuosi savo patirtimi, ir kaip ir kiti organizacijoje veikiantys aplinkosaugos srities ekspertai, stengsiuosi, kad DAROM organizacija aplinkosaugos srityje būtų viena iš nuomonių lyderių“ – teigia Lina Budrienė, DAROM organizacijoje veikianti kaip aplinkosaugos ekspertė.


Alfonsas Brazas – aplinkosaugos vadybos ir indžinerijos konsultantas, atliekų tvarkymo srities ekspertas, daugelio miestų ir rajonų atliekų tvarkymo planų, programų ir taisyklių autorius, savivaldybių teisės aktų ir įstatymų projektų autorius. „Prie DAROM judėjimo prisijungiau nes tikiu čia dirbančiais žmonėmis. Aplinkosauga yra sudėtinga sritis – neužtenka vien ją išmanyti, reikia iš esmės suprasti, kokią svarbą turi konkretūs veiksmai, kurie būtent ir įtakoja šią sritį. Esu tikras, kad tik laiko klausimas, kada DAROM judėjimas bus ne vienas iš didžiausių, bet pats didžiausias Lietuvoje“

Faktai apie DAROM:
• Socialinis ženklas Nr. 1 Lietuvoje;
• DAROM/Let’s Do It World – pasaulinis judėjimas, kuris vienija daugiau nei 100 valstybių;
• Pasaulinis DAROM juėjimas 2013 m. pripažintas Jungitinių Tautų organizcijos;
• Šiemet bus jau 8 akcija DAROM Lietuvoje;
• Per DAROM gyvavimo metus akcijoje sudalyvavo daugiau kaip 851 000 Lietuvos gyventojų;
• Per DAROM gyvavimo metus surinkta daugiau kaip 33 000 t atliekų;
• Per DAROM gyvavimo metus valstybei sutaupyta daugiau kaip 10 mln eurų;
• DAROM – įtakingiausias aplinkosauginis judėjimas Lietuvoje;
• DAROM – pirmasis masinis renginys Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiai dienai šis judėjimas skatina aplinkosaugą, savanorystę ir pilietiškumą.

Statistika

darom veikla

DAROM 2015


Kodėl vanduo?


Roberta Deveikytė – DAROM organizacijos aplinkosaugos skyriaus vadovė, ekspertė, letorė. „Vanduo yra visuose gyvuosiuose organizmuose ir jis būtinas gyvybei palaikyti. Žmogaus kūne yra 70%, o smegenyse – net 80% vandens. Todėl labai svarbu, kokios kokybės vandenį geriame mes ir visi gyvi organizmai gamtoje. Per paviršinius vandens telkinius ir jų baiseinus teršiami ir požeminiai vandenys. Pastarieji Lietuvoje yra geriamojo vandens atsargos. Dėl šių priežasčių svarbu išrinkti atliekas iš vandens telkinių ir jų baseinų teritorijų ne vien dėl estetinio vaizdo artėjant poilsio sezonui.“


Šiais metais apart vandens telkinių ir vandenviečių taip pat bus tvarkomi miškai, pakelės, bei kitos bendrai naudojamos teritorijos. Tvarkytinų vietų žemėlapį galite surasti internetinėje svetainėje www.mesdarom.lt


Roberta Ažukaitė – VšĮ “Mes Darom”/akcijos DAROM vadovė. „Per pastaruosius metus didelį dėmesį kreipėme į organizacijos tinklo atkūrimą, savanorių atstatymą ir pagausinimą, nes remtis vien valstybiniu sektoriumi, norint tikslingai įgyvendinti akciją, nepakanka. Šie metai buvo pakankamai aktyvūs visai organizacijai – nelikom nuošaly ir stichinių nelaimių atveju: gelbėjom tiek po gaisro nuniokotą Neringą, tiek pajūrį po praūžusio uragano. Lapkričio mėnesį startavome su dar vienu nauju renginiu „Nacionalinis DAROM forumas 2014“ – planuojame jį įgyvendinti kasmet. Renginio formatas skirtas visoms suinteresuotoms grupėms priimti optimaliausius sprendimus dėl DAROM akcijų įgyvendinimo, aptarti kitus su aplinkosauga, savanoryste ir pilietiškumu susijusius klausimus. Vienas iš svarbiausių uždavinių, kas po truputėlį jau ir vyksta, tai suburti kuo daugiau įvairių sričių ekspertų į organizaciją. DAROM - tai stiprus brendas ir jo pagalba, auginant jį, puoselėjant jį, atkreipiant dėmesį, kad yra palaikymas iš Jungtinių Tautų Organizacijos - galima įgyvendinti labai didelius ir gražius tikslus, kurie padėtų sukurti pridėtinę vertę mūsų valsybei, Lietuvai. Šiuo metu, taip pat bendradarbiaujame ir su Lietuvos Neformaliuoju švietimo centru, su kuriuo tikimės įgyvendinti projektą „DAROM Lietuvai“ (anksčiau vadinos DAROM mokykla“) - projekto rezultatus bus galima išvysti dar šiemet „Nacionalinio DAROM forumo“ metu. Taip pat kalbame su daugybe aplinkosauginių organizacijų ir įmonių su tikslu apjungti pajėgas dėl bendrų tikslų“ – teigia Roberta Ažukaitė.


Organizacijos vadovės teigimu: „DAROM organizacija yra didelis mechanizmas, kuris bendradarbiauja su Aplinkos ministerija, visomis 60 savivaldybių, 9 regioniniais atliekų tvarkymo centrais, miškų urėdijomis, saugomomis teritorijomis, verslo sektoiumi, nevyriausybinemis organizacijomis ir dar prižiūri bei kuria savo savanorių tinklą per visą Lietuvą bei aktyviai jungiasi į tarptautines veiklas. Viena iš didžiausių siekiamybių – suorganizuoti Lietuvoje pasaulinį DAROM suvažiavimą, kurio reikšmė Lietuvai būtų naudinga ne tik ekonominiu lygmeniu, bet ir tarptautiniu - parodant, kad nors esame maži, tačiau puikiai sugebam dirbti darbus, kurie naudingi ne tik kiekvienam individualiai, bet ir visiem bendrai, kaip visumai“ – teigia Roberta Ažukaitė.


Dar viena šių metų naujovė – gauk DAROM savanorio pažymėjimą! Daugiau informacijos www.mesdarom.lt

Misija - pilietiškos bei tvarios visuomenės kūrimas.


Vizija - vienijant asmenis, šeimas, bendruomenes, valstybines institucijas, verslą, iniciatyvas ir kitus judėjimus, išsaugoti bei kurti šalį, kurioje būtų gera gyventi mums bei ateities kartoms.


Ambicija - kad DAROM organizacijos vertybės: bendradarbiavimas, partnerystė, asmeninė atsakomybė, gyvybingumas, pilietiškumas, savanorystė, dalinimasis - taptų Lietuvos kryptingos raidos pagrindu.

2015 -2016 metų prioritetinės veiklos sritys :
1. Visuomenės švietimas ir iniciatyvos veikti atliekų bei pakuočių vengimo, paruošimo naudoti pakartotinai bei pakartotinio panaudojimo srityse
2. Visuomenės informavimas bei švietimas apie vandenviečių, vandens telkinių ir pakrančių taršos atliekomis žalą “Lietuvos auksui” – giluminių šaltinių vandeniui bei partneryste su kitomis organizacijomis paremtos iniciatyvos veikti
3. Visuomenės informavimas apie farmacinių atliekų (vaistų) bei užstatinės pakuotės atskiro surinkimo naudą aplinkai ir ekonomikai
4. Darom organizacijos tolimesnė plėtra bei partnerysčių su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis įtvirtinimas, siekiant visuomenės bendro sąmoningumo lygio kėlimo, bendrų erdvių bendrai veiklai už pilietišką, sveiką, aktyvią (gyvą, inovatyvią), saugią ir žalią Lietuvą kūrimas.

DAROM apdovanojimai:
- Login 2011m. – nominacija "Metų nekomercinė organizacija internete";
- 2012m. – paskelbta „Pilietiškiausia jaunimo organizacija";
- 2012m. gruodis – Lietuvos Radijo ir Televizijos (LRT) "Metų žmogaus" titulas skiriamas judėjimui „Darom"
- ir kt.

VšĮ „Mes Darom“ informacija

Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016