Prie DAROM judėjimo jungiasi ekspertai

Sukurta: .

Labai džiaugiamės, kad prie DAROM organizacijos judėjimo prisijungia vis daugiau aplinkosaugos srities ekspertų, vienas jų - mūsų visų mylimas ir gerbiamas atliekų srities žinovas Alfonsas Brazas. 


A. Brazas aplinkos apsaugos ir inžinerijos srityje dirba nuo 1998 m.; specializuojasi atliekų tvarkymo reglamentavimo, ekonomikos, planavimo, projektavimo ir inžinerijos kryptyse, tame tarpe energijos iš atliekų bei biomasės išgavimo klausimais.


Dalyvauja valstybinių programų ir planų, teisės aktų, savivaldybių ir regionų atliekų tvarkymo planų bei savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių kūrime; skaičiuoja atliekų tvarkymo kaštus, rengia galimybių studijas ir techninius – ekonominius pagrindimus, pirkimo dokumentus bei pasiūlymus konkursams įvairių atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo bei dumblo tvarkymo infrastruktūros objektų (įrenginių) projektavimui ir statybai; dalyvauja rengiant techninius projektus ir poveikio aplinkai vertinimą.


Pastaruosius kelis metus daug dėmesio skiria bioskaidžių atliekų tvarkymo reikalams, tame tarpe bioskaidžių atliekų kompstavimo ir anaerobinio apdorojimo (biodujų išgavimo) klausimams, įskaitant įvairių galimų technologijų taikymo galimybes.


Yra įvairių firmų technologijos ir įrangos pardavimų atstovas; tame tarpe biomasės katilų, ekonomaizerių ir kondensacinių ekonomazerių.
Stažavosi įvairiose Vokietijos, Austrijos, Švedijos, Suomijos, Nyderlandų, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Ispanijos firmose; dalyvavo keliuose tuzinuose seminarų ir konferencijų bei parodų aplinkos apsaugos ir inžinerijos bei biomasės energetikos temomis.

Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016